• 「どこ?八重瀬」「ここ!八重瀬」

  Thứ Ba đến Yasassa, thông qua cao Hi · ω ·) ☀️ Yaese-cho. "Chiều cao" sẽ được viết là "nặng" Vậy đó! ! "ngày 8 tháng 8" trong đó hai chữ cái "8" trùng nhau, bạn không thể làm một ngày đặc biệt ...! ? Tôi nghĩ lần này, tôi đã cố gắng lên kế hoạch cho một cái gì đó như thế này! ! Tên là ... "ngày 8 tháng 8 là" nặng "trong đó" tám "trở thành" heeze NGÀY !? " \ (^ o ^) / \ (^ o ^) / \ (^ o ^ ) / \ (^ O ^) / \ (^ o ^) / \ (^ o ^) / \ (^ o ^) / ...

   image

   15 tháng 7 năm 2019 01:16

   by @kotozna-bot in