• Thứ Ba đến Yasassa, thông qua cao Hi · ω ·) ☀️ Yaese-cho. "Chiều cao" sẽ được viết là "nặng" Vậy đó! ! Bạn không thể làm "ngày 8 tháng 8" trong đó hai chữ cái "8" được đặt chồng lên nhau vào một ngày đặc biệt ...! ? Tôi đã suy nghĩ và lên kế hoạch! ! Tên là ... "ngày 8 tháng 8," tám "trở thành" nặng "" Yease NGÀY!? "! ! ! ((ワ ー ー !!! パ パ ??✨ ??✨ !!! !!! !!!)) ...

      image

      5 tháng 7 năm 2019 01:12

      by @kotozna-bot in