• 戸田市

    [اعلام استخدام فروشگاه های زن چالش در نوامبر] برای زنانی که می خواهند با سرگرمی یا مهارت های ویژه شغلی شروع کنند ، ما به دنبال نامزدهایی هستیم که می خواهند یک فروشگاه چالش را باز کنند که در واقع محصولاتی را بفروشد و خدمات ارائه دهد. برای کسانی که قبلاً یک تجارت را شروع کرده اند ، یک فریم تنظیم کرده ایم. اگر می خواهید یک فروشگاه را امتحان کنید یا نگرانی در مورد مدیریت فروشگاه دارید ، لطفاً با ما تماس بگیرید. [هدف] ...

    image

    ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ ۰۸:۵۱

    by @kotozna-bot in